Nieuwe inschrijvingen

Algemeen

 

Kleuters en kinderen van de lagere school kunnen in onze school ingeschreven worden tijdens de schooluren of na afspraak. 
De inschrijving van een kind dient te gebeuren aan de hand van een officieel document zoals :

 • Kids ID-kaart
 • ISI + kaart
 • Uittreksel uit de geboorteakte
 • Trouwboekje
 • Reispas
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

 

Documenten voor inschrijving

 

Gelieve onderstaande documenten in te vullen en ingescand door te sturen voor een online inschrijving.

  • Inschrijvingsfiche GBS KLIM-OP Bouwel
  Invulbundel Nieuw Kl Im Op
  PDF – 230,5 KB 75 downloads
  • Toestemming privacy
  Toestemming Beeldmateriaal Jongeren
  PDF – 127,6 KB 59 downloads
  • Keuzeformulier Levensbeschouwing (enkel in te vullen voor instappers lagere school)
  Levensbeschouwing
  PDF – 75,5 KB 63 downloads
  • Formulier leerlingenkenmerken

  Instapdata

  Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2,5 jaar oud zijn op de instapdag.

  De instapdata voor schooljaar 2023-2024 zijn:

   

  • De eerste schooldag na de zomervakantie :
   • vrijdag 1 september 2023
  • De eerste schooldag na de herfstvakantie :
   • maandag 6 november 2023
  • De eerste schooldag na de kerstvakantie :
   • maandag 8 januari 2024
  • De eerste schooldag van februari :
   • donderdag 1 februari 2024
  • De eerste schooldag na de krokusvakantie :
   • maandag 19 februari 2024
  • De eerste schooldag na de paasvakantie :
   • maandag 15 april 2024
  • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag :
   • maandag 13 mei 2024

  Belangrijk! Kleuters vanaf 3 jaar en kinderen van de lagere school kunnen op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden.

  Instap peuterklas

  De eerste schooldag voor nieuwe peutertjes is een erg spannend moment. Juf Inge geeft graag al een woordje uitleg om de instap vlot te laten verlopen. Lees hieronder gerust haar informatiebundeltje voor de peuterklas.

  Infoboekje Jules Nieuwe Kleuters
  PDF – 421,0 KB 77 downloads